Rehabilitacja

Oferta

Konsultacja lekarza rehabilitacji

W trakcie wizyty na podstawie wywiadu i badania oraz przedstawionych wyników badań lekarz dokonuje oceny stanu zdrowia Pacjenta oraz ordynuje odpowiednie zabiegi fizjoterapeutyczne. Dobiera indywidualny program zajęć rehabilitacyjnych, z uwzględnieniem ich rodzaju, czasu trwania, częstotliwości oraz kolejności. Specjalista rehabilitacji medycznej konsultuje pacjentów w ramach oddziału dziennego rehabilitacji oraz pacjentów prywatnych.

USG Narządu Ruchu (Ortopedyczne)

USG mięśni

Ultrasonografia pozwala na bardzo precyzyjną diagnostykę urazów mięśni. Daje możliwość oceny rozległości krwiaków, procesów naprawczych w tkance mięśnia, oraz zmian wtórnych pozostałych w obszarze zorganizowanego (zaleczonego) wylewu krwawego daje również możliwość oceny stopnia urazów związanych z częściowym lub całkowitym zerwaniem aparatu więzadłowego mięśnia. Wyjątkowość metody wynika także z możliwości wykonania badania dynamicznego, co zwiększa czułość metody.

USG ścięgna Achillesa

Badanie USG ścięgna Achillesa w przypadku nagłego ograniczenia ruchomości u przewlekle chorych np. .z cukrzyca, chorobami zapalnymi (po sterydoterapii) ,a także u sportowców (zarówno profesjonalnych jak i amatorów) pozwala ocenić i różnicować stany przebiegające z przerwaniem (częściowym /całkowitym) ścięgna Achillesa.

USG stawu kolanowego (USG kolana)

Badanie USG stawu kolanowego odgrywa ogromną rolę w ocenie kolana pourazowego ( po wcześniejszej diagnostyce ewentualnego urazu elementów kostnych w badaniu RTG) – pozwala na wykluczenie uszkodzeń i oceny ich rozległości w zakresie aparatu więzadłowego oraz ścięgien. Ponadto w dużym zakresie umożliwia diagnostykę przyczyn bólu, przeskakiwania, blokowania się stawu a także takich objawów jak ograniczenie wyprostu czy zgięcia w stawie.
 • ocena zachyłków stawu kolanowego (pod kątem ilości płynu w stawie),
 • ocena błony maziowej (jeśli widoczna – ocena błony pod kątem zapalenia).
Diagnostyka ścięgien mięśni stabilizatorów stawu kolanowego:
 • ścięgno mięśnia czworogłowego,
 • ścięgno mięśnia dwugłowego uda,
 • ścięgno mięśnia półbłoniastego,
 • ścięgno mięśnia półścięgnistego,
 • tzw. gęsiej stopy.
Ponadto:
 • ścięgno mięśnia podkolanowego,
 • pasmo biodrowo piszczelowe – przyczep dystalny,
 • ścięgna mięśni brzuśców mięśnia brzuchatego łydki.

Badanie USG stawu kolanowego przeprowadza się celem diagnostyki bólu, ograniczenia ruchomości, ewentualnie ograniczenia siły mięśniowej i zakresu ruchów w stawie.

Diagnostyka aparatu więzadłowego:
 • kompleks więzadła pobocznego bocznego oraz przyśrodkowego,
 • więzadło rzepki,
 • troczki rzepki,
 • często możliwa jest ocena więzadeł krzyżowych – przedniego tylnego lub obu (w zależności od warunków anatomicznych).
Ocena łąkotek:
 • łąkotki oceniamy w zakresie rogów przednich i tylnych - możliwe jest rozpoznanie dużych pęknięć, zmian zwyrodnieniowych i odczynów okołołąkotkowych, małe pęknięcia możemy podejrzewać.
Diagnostyka powierzchni kostnych:
 • guzowatości kości piszczelowej, wyniosłości Gerdy'ego, powierzchni rzepki, powierzchni kłykci kości udowych oraz bruzdy międzykłykciowej, dostępnej badaniu części szpary stawu (brzegi) udowo – piszczelowego, głowy strzałki,
 • ocena chrząstki szklistej na powierzchniach obciążanych kłykci kości udowej,
 • ocena ukształtowania powierzchni stawu udowo - rzepkowego oraz chrząstki szklistej w tym stawie (jeśli możliwe anatomicznie),
 • ocena struktur dołu podkolanowego – naczyń, nerwów, kaletek maziowych – jeśli wystąpią wskazania,
 • badanie USG pozwala wykryć wolne ciała stawowe (tkankę chrzęstną, kostną) a także powietrze (diagnostyka infekcji), oraz ciała obce (wielkości nawet do 1,5mm ).

USG stawu barkowego (USG barku)

Przeprowadzenia badania dynamicznego pozwalającego na zobrazowanie poszczególnych składowych stawu w ruchu i prześledzenia ich wzajemnej interakcji, jest to metoda pozwalająca w wyczerpujący sposób określić przyczynę większość powszechnie spotykanych stanów dyskomfortu, często określanych pojęciem "bolesnego barku".

Najczęściej spotykaną przyczyną ograniczenia wydolności stawu barkowego jest całkowite bądź częściowe uszkodzenie ścięgien mięśni poruszających głową kości ramieniowej w panewce stawu barkowego. Ścięgna te otaczają jakby głowę kości ramieniowej tworząc tzw. stożek rotatorów, niekiedy określany jako pierścień rotatorów.

Diagnostyka pierścienia rotatorów obejmuje obrazowanie:
 • ścięgna mięśnia nadgrzebieniowgo,
 • ścięgna mięśnia podgrzebieniowgo,
 • ścięgna mięśnia podłopatkowego,
 • do innych przyczyn niewydolności barku należy często spotykane naciągnięcie naderwanie lub przerwanie ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia, a także jego przyparcie lub zwichnięcie poza guzek mniejszy głowy kości ramieniowej.
Ocena obejmuje:
 • lokalizacje ścięgna mięśnia,
 • określenie obrzęku okołościęgnistego,
 • ocena ciągłości włókien ścięgna.

Do ważnych cech patologii stawu barkowego należy zwiększona ilość płynu w stawie. Badanie ultrasonograficzne pozwala na niezwykle czułą ocenę obecności ilości płynu w:

 • kaletce podbarkowo - podnaramiennej,
 • zachyłku tylnym stawu barkowego,
 • ważną zaletą badania USG kaletek jest możliwość wykrycia struktur wewnątrzstawowych, takich jak zorganizowany włóknik, sole wapnia, wolne ciała stawowe (np. oderwane fragmenty obrąbka stawowego).

Badanie USG pozwala ponadto na ocenę stawu barkowego pod katem zmian urazowych, ewentualnie zwyrodnieniowych, wewnątrzstawowo - na podstawie ciągłości obrysów głowy kości ramieniowej oraz zewnątrzstawowo - stawu barkowo obojczykowego oraz więzadła kruczo barkowego.

USG stawu łokciowego (USG łokcia)

Ultrasonografia stanowi doskonałą metodę oceny wysięku i stanu zapalnego w stawach łokciowych (zarówno wykrywania stanu zapalnego jako przyczyny bólu jak i oceny jego zaawansowania w trakcie procesu leczniczego - monitorowanie postępów leczenia). Ponadto umożliwia ocenę ciał wolnych w stawie łokciowym. Jest niezastąpioną metodą służąca ocenie przyczepów bliższych aparatu ścięgnistego mięśni prostowników nadgarstka (umożliwia wykrycie obrzęku stanów zwyrodnieniowych, przeciążenia naderwania oraz całkowitego przerwania ciągłości ścięgien tych mięśni) - wymienione patologie widoczne w częstym zespole bólowym łokcia określanym jako łokieć tenisisty.

USG jest najszybszą i wysoko czułą metodą rozpoznawania podobnych patologii strony przyśrodkowej stawu - (przyczepów ścięgnistych mięśni zginaczy nadgarstka) zespół określany jako łokieć golfisty.

Ponadto w ocenie stawu łokciowego zwiera się ocena przyczepów dalszych mięśni dwugłowego i trójgłowego ramienia, która jest ważna dla oceny motoryki stawu łokciowego oraz stanowi element wpływający na funkcję obręczy barkowej.

Ultrasonografia może być traktowana jako metoda pomocnicza służąca ocenie powierzchni kostnych, części kostnych objętych torebką stawową stawu łokciowego oraz powierzchni chrzęstnych zapewniających ruchomość w stawie.

USG dłoni (nadgarstka)

Ultrasonograficzne badanie dłoni znajduje szerokie zastosowanie w diagnostyce bólów, obrzęków, zapaleń oraz zaburzeń czucia.

Badanie USG pozwala na ocenę rozległości i lokalizacji zapalenia - w przypadku zdiagnozowanych chorób zapalnych pozwala na określanie postępów procesu leczniczego ewentualnie udziela cennych wskazówek diagnostycznych (ultrasonografia jest bardzo czułą metodą pozwalającą na wykrywanie i ocenę zaawansowania procesów zapalnych).

Diagnostyka zarówno pourazowych jak i chronicznych bólów nadgarstka. W USG możliwa jest ocena aparatu wiązadłowego nadgarstka.

USG stawu skokowego (USG stopy)

Badanie stopy pozwala na szybka wysokoczułą diagnostykę pourazowego stawu skokowego (skręcenia, zwichnięcia, stłuczenia) diagnostyka ta sprowadzająca się do oceny ciągłości, stopnia uszkodzenia włókien, obrzęku, procesów reparacyjnych w obrębie więzadeł skokowych jest źródłem natychmiastowych wskazówek wpływających na plan procesu leczniczego.

Diagnostyka stopy pozwala ponadto udzielić cennych wskazówek diagnostycznych w przypadku bólów przewlekłych, połączonych z obrzękiem zaczerwienieniem itp. (diagnostyka stanów zapalnych ich nasilenia rozległości powikłań). Z pewnymi ograniczeniami badanie to pozwala na ocenę powierzchni kostnych - badanie jedynie powierzchowne! (Badanie kości przeprowadza się metodą klasycznej rentgenodiagnostyki a dokładnie bada się je w rezonansie magnetycznym).

USG Reumatologiczne

W reumatologii wywiad oraz przeprowadzone badanie fizykalne stanowią oczywiście podstawę procesu diagnostycznego, na podstawie których u wielu pacjentów można postawić właściwe rozpoznanie. Jednak duża część pacjentów wymaga dalszej diagnostyki m.in. USG.

Ultrasonografia (USG) jest około dwukrotnie bardziej czułą metodą wykrywania nadżerek we wczesnych stadiach RZS, w porównaniu ze zwykłym zdjęciem rentgenowskim, ponadto umożliwia ocenę drobnych nieprawidłowości w przyczepach ścięgien, a także innych charakterystycznych zmian, np. w przebiegu reumatoidalnego zapalenia kości.

Określone zmiany ultrasonograficzne są ważnym elementem różnicowania RZS oraz spondylotropatii. Możliwość wykrywania zapaleń błony maziowej i innych procesów zapalnych w badaniu USG staje się coraz częstszą metodą obrazowania zalecaną przez świadomych reumatologów. Ultrasonografia (USG) układu mięśniowo-szkieletowego jest w stanie znacząco poprawić opiekę nad pacjentem w praktyce reumatologicznej.

 • USG – ortopedyczne z opisem,
 • USG – reumatologiczne z opisem,
 • USG - dołu podkolanowego - torbieli Bakera.

Fala uderzeniowa

Fala uderzeniowa - źródło i charakterystyka

Fala uderzeniowa jest słyszalną wysokoenergetyczną falą dźwiękową. Występującą w atmosferze na przykład podczas uderzenia pioruna lub kiedy samolot przekracza barierę dźwiękową.

W medycynie fali uderzeniowej używa się od 1980r. kiedy to po raz pierwszy użyto jej do rozbicia kamieni nerkowych. W nowoczesnej terapii leczenia bólu energia fali uderzeniowej jest przekazywana bezpośrednio do bolesnych obszarów ciała co zapewnia skuteczne leczenie.

Jak działa fala uderzeniowa?

Terapia Falą Uderzeniową (RSWT, ESWT) jest niezwykle skuteczną i nieinwazyjną metodą leczenia przewlekłych stanów zapalnych i bólowych układu mięśniowo - szkieletowego. Według licznych badań metoda wykazuje niezwykle efektywną i wysoką skuteczność u pacjentów, którzy wcześniej byli bezskutecznie leczeni metodami zachowawczymi. Bardzo często efekt terapeutyczny uzyskuje się już po 1-2 zabiegach. Ze względu na szybki efekt oraz niską czasochłonność fala uderzeniowa znajduje szerokie zastosowanie w medycynie sportowej. Najczęściej stosuje się ją na problemy związane ze ścięgnami, więzadłami, ale znajduje również swoje zastosowanie w chorobach kości lub mięśni.

Wskazania do terapii falą uderzeniową obejmują:
 • ból barku któremu mogą towarzyszyć zwapnienia,
 • zapalenie ścięgien mięśni rotatorów stawu barkowego,
 • łokieć golfisty i tenisisty,
 • zapalenie ścięgna rzepkowego tzw. kolano skoczka,
 • zapalenie ścięgna Achillesa,
 • ból biodra,
 • ból nadgarstka,
 • przewlekły ból szyi i pleców,
 • podwyższone napięcie mięśniowe,
 • mięśniowo - powięziowe punkty spustowe,
 • ostrogę piętową,
 • zapalenie powięzi podeszwowej stopy,
 • zespół mięśnia piszczelowego przedniego,
 • przewlekłe zapalenie przyczepów mięśniowych.
Przeciwwskazania:
 • infekcje w obszarze leczenia,
 • choroby nowotworowe, guzy,
 • zaburzenia krzepliwości krwi (konieczna uprzednia analiza),
 • ciąża,
 • zawał serca w okresie 3 miesięcy przed zabiegiem,
 • arytmia serca.

Średnia ilość zabiegów: 3-6, Przerwy pomiędzy zabiegami: od 5-7 dni.

Fizykoterapia

Jest to dział medycyny, w którym wykorzystuje się do leczenia występujące w przyrodzie czynniki fizyczne, bądź takie, które wytwarzane są przez różne generatory oraz urządzenia.

Fizykoterapia poprzez działanie pośrednie nie wpływa na przyczyny schorzeń, lecz stymuluje tkanki ustroju do walki z nimi.

Do zadań stawianych tej formie terapii jest przede wszystkim:

 • podwyższenie progu bólu lub eliminacja bólu,
 • uruchomienie mechanizmów przeciwzapalnych i przeciwobrzękowych,
 • zapobieganie procesom chorobowym i ich następstwom,
 • poprawa odporności i wydolności ogólnej organizmu,
 • usprawnienie mechanizmów regulacyjnych ze strony układu sercowo-naczyniowego, układu oddechowego, termoregulacji i przemiany materii.

Regularne i seryjne stosowanie zabiegów fizykoterapeutycznych wpływa korzystnie na ustrój usprawniając mechanizmy wyrównawcze homeostazy i aktywując systemy samoobrony organizmu przed występującymi czynnikami sprawczymi. Zabiegi te powinny być nieodłącznym elementem przy kompleksowej i systematycznej rehabilitacji, ponieważ tylko wtedy czas jaki pacjenci spędzą w placówce leczniczej będzie spożytkowany efektywnie i będzie niósł ze sobą najwięcej korzyści dla chorego.

Elektroterapia

 • Jonoforeza - Za pomocą prądów stałych można wprowadzić w obszar chorobowy odpowiednią substancję leczniczą. W wypadku prądów nie ma znaczenia, czy będzie miała ona postać żelu, płynu czy maści, jednak musi ulegać dysocjacji elektrolitycznej. Jonoforeza zdecydowanie skraca czas wchłaniania i podnosi efektywność działania leku. Daje bardzo dobre efekty w miopatiach, zapaleniach pochewek ścięgnistych, przeciążeniach sportowych lub zawodowych.
 • Prądy diadynamiczne - (DD, prądy Bernarda)- Prądy diadynamiczne dzielą się na kilka rodzajów, różniących się częstotliwością i natężeniem komponentu prądu zmiennego. Zależnie od potrzeb pacjent może dzięki temu uzyskać różnorodne korzyści – poprawę ukrwienia i odżywienia tkanek, wzrost lub zmniejszenie napięcia mięśniowego, szybsze wchłanianie obrzęków. Fizjoterapeuta dobiera trzy rodzaje prądów podczas jednego zabiegu, ustalając kolejność, czas oraz natężenie prądu według wskazań.
 • TENS - jest to metoda objawowego leczenia ostrych oraz przewlekłych stanów bólowych za pomocą prądów niskiej częstotliwości. Elektryczna stymulacja układu nerwowego na różnych jego poziomach (obwodowym, rdzeniowym i ośrodkowym) powoduje zagłuszenie sygnałów bólowych i uwolnienie pacjenta od uciążliwych dolegliwości bólowych.
 • Prądy interferencyjne - są to prądy średniej częstotliwości modulowane w amplitudzie z małą częstotliwością. Prądy interferencyjne, których częstotliwość zmienia się rytmicznie, działają na skurcze mięśni szkieletowych, pobudzają mięśnie do skurczu (co usprawnia krążenie obwodowe), wywołują efekt przeciwbólowy, usprawniają procesy odżywcze tkanek i ich metabolizm.
 • Elektrostymulacja - wykorzystywany jest tu prąd stały impulsowy (płynący z przerwami). Cel zabiegu to pobudzenie mięśni do skurczu. Wykonuje się elektrostymulację mięśni porażonych (z uszkodzonymi nerwami doprowadzającymi impulsy) jako substytut naturalnych pobudzeń oraz zdrowych w celu wzmocnienia ich lub poprawy krążenia obwodowego.
 • Prądy Traberta (Ultra Reiz) - jednobiegunowy prąd prostokątny o czasie trwania 2 ms i czasie przerwy 5 ms. Jest to zabieg, którego celem jest wprowadzenie mięśni w drżenie i wibracje, powodujące ich rozluźnienie. Udowodnionym jest szybkie działanie przeciwbólowe oraz efekt rozluźniający, a także przekrwienie tkanek. Działanie prądów Traberta polega na stymulacji mięśni, działaniu przeciwbólowym i pobudzającym ukrwienie.

Sollux

Sollux – zabieg fizykoterapeutyczny polegający na zastosowaniu promieniowania podczerwonego w celach leczniczych. Polega na naświetlaniu miejsca wskazanego, a efekt zabiegu zależy od zastosowania specjalnego filtra.

 • Filtr niebieski – przepuszcza promienie niebieskie i ogranicza cieplne, wykazując w ten sposób działanie przeciwbólowe, uspokajające, obkurczające naczynia krwionośne. Stosuje się go w nerwobólach, stanach pourazowych, zaburzeniach naczynioruchowych, chorobie zwyrodnieniowej, odmrożeniach i przeczulicy.
 • Filtr czerwony – przepuszcza promienie czerwone widzialne i podczerwone. Stosowany w stanach zapalnych tkanek miękkich, w celu przyśpieszenia resorpcji wysięków, mięśniobólach i źle gojących się ranach. Rozgrzewa i rozluźnia mięśnie, często stosowany jako przygotowanie do masażu klasycznego.

Laseroterapia

Laseroterapia polega na wykorzystaniu promieniowania podczerwonego i promieniowania czerwonego widzialnego w postaci wiązki laserowej w celu terapeutycznym. Ze względu na swoje działanie biostymulacyjne ma zastosowanie w leczeniu wielu schorzeń z uwagi na dużą efektywność, bezbolesność, aseptyczność, szybkość, brak przeciwwskazań wiekowych i efektów ubocznych. Jest zalecana i stosowana między innymi w chirurgii, ortopedii, w chorobach układu ruchu, chorobach skóry, w ginekologii, stomatologii, w chorobach otolaryngologicznych i neurologicznych.

Leczenie laserem biostymulacyjnym (niskoenergetycznym) - zabieg ten może być wykonywany w zarówno w stanie ostrym, podostrym, jak i przewlekłym. Promieniowanie laserowe wywołuje efekt przeciwbólowy, przeciwzapalny, przeciwobrzękowy. Ponadto powoduje wzrost mikrokrążenia jak również uaktywnia procesy biologiczne na poziomie tkankowym, komórkowym i molekularnym - co zwiększa utlenienie krwi, pobudza i wzmacnia układ immunologiczny, ułatwia regenerację nerwów oraz przyspiesza zrost kostny.

Wskazania:
 • ostre procesy chorobowe,
 • zespół bólowy kręgosłupa,
 • zespoły bólowe w przebiegu dyskopatii w lędźwiowym i szyjnym odcinku kręgosłupa,
 • zmiany zwyrodnieniowe stawów,
 • po urazach narządu ruchu,
 • zapalenie ścięgien, powięzi, pochewek ścięgnistych i kaletek stawowych,
 • łokieć "tenisisty", "golfisty",
 • po zabiegach operacyjnych,
 • w stanach wymagających pobudzenia gojenia ubytków tkankowych,
 • zespoły powstałe w wyniku przeciążenia mięśni i tkanek miękkich,
 • utrudnione zrastanie się kości,
 • w leczeniu zespołu Sudecka i innych stanów pourazowych,
 • w chorobach dermatologicznych (blizny, wykwity, żylakowate owrzodzenia podudzi, trądzik pospolity),
 • w chorobach laryngologicznych – leczenie zatok,
 • w stomatologii - np. choroby błony śluzowej, dziąseł,
 • trudno gojące się rany i owrzodzenia (również odleżyny),
 • przewlekłe stany zapalne,
 • utrudnione zrastanie się kości,
 • zapalenia okołostawowe,
 • nerwobóle np. po przebytym półpaścu,
 • neuropatia cukrzycowa.
Przeciwwskazania:
 • skłonności do krwawień,
 • nowotwory,
 • infekcje lokalne nieswoiste,
 • wysoka gorączka,
 • u niemowląt,
 • ciąża.

Krioterapia miejscowa

Są to zabiegi pozwalające na miejscowe schłodzenie ciała pacjenta przez aplikację oziębionego powietrza o temperaturze ok. – 30 st. C.

Nawiew zimnego powietrza uśmierza ból, zmniejsza napięcie mięśniowe, obrzęki oraz procesy zapalne, zwiększa metabolizm tkankowy. Zabieg stosuje się m.in. w schorzeniach reumatycznych, urazach narządu ruchu, dyskopatiach, zmianach zwyrodnieniowych. Może być wykonywany jako przygotowanie przed kinezyterapią lub jako znieczulenie miejscowe np. przed zabiegiem fali uderzeniowej.

Ultradźwięki i Ultrafonoforeza

Są to zabiegi wykorzystujące falę ultradźwiękową ciągłą oraz modulowaną – ukształtowaną w impulsy o różnych współczynnikach wypełnienia.

Zabiegi te mają na celu poprawienie ukrwienia tkanek, hamowanie procesów zapalnych, zmniejszenie napięcia mięśniowego, przyspieszenie gojenia tkanek po przebytych urazach (zwichnięcia, skręcenia stawów), uśmierzenie bólu.

Fonoforeza - metoda wprowadzenia leku za pomocą ultradźwięków. W celu wzmocnienia działania ultradźwięków, zamiast tradycyjnego środka sprzęgającego, stosuje się żel zawierający substancje czynne − przeciwzapalne, przeciwbólowe, poprawiające ukrwienie lub ułatwiające uelastycznienie blizn. Wprowadzanie ich do tkanek za pomocą ultradźwięków zapewnia szybsze i głębsze wnikanie substancji leczniczych.

Magnetoterapia

Magnetoterapia polega na zastosowaniu w leczeniu zmiennego pola magnetycznego. Pulsujący przy niskiej częstotliwości sygnał jest już wykorzystywany przez wiele działów medycyny.

Magnetoterapia ma działanie rozluźniające, przeciwzapalne i przeciwbólowe. Pole magnetyczne korzystnie wpływa na przemianę materii, napięcie mięśni oraz gojenie się ran.

Nieocenioną wartością magnetoterapii jest zasięg jej działania, nie ogranicza się bowiem wyłącznie do zewnętrznej powierzchni ciała, ale sięga dużo głębiej. Przy zabiegu nie przeszkadzają opatrunki, bandaże, ubranie czy nawet gips.

Ta nowoczesna technika leczenia sprawdza się zwłaszcza w:

 • chorobach reumatycznych,
 • bólach mięśni i stawów,
 • urazach ścięgien, złamaniach, zwichnięciach, uszkodzeniach wiązadeł,
 • bólach głowy, migrenach,
 • problemach z drogami oddechowymi,
 • zapaleniu pęcherza moczowego, gruczołu krokowego.

Terapia przy użyciu pola magnetycznego jest w pełni bezpiecznym i skutecznym sposobem na wiele dolegliwości. Magnetoterapia może być głównym elementem planu leczniczego lub też uzupełnieniem poprawiającym inne stosowane metody.

Hydroterapia

Jest najstarszym, działem fizjoterapii. Obejmuje ponad 100 różnych metod wykorzystujących do celów leczniczych właściwości fizyczne zwykłej wody w różnych postaciach: ciekłej, stałej i gazowej. Podstawę leczniczego działania stanowi działanie termiczne i hydrostatyczne wody odpowiednio użytej do zabiegu. Zabiegi wodolecznicze związane są przede wszystkim ze złożonym działaniem na organizm człowieka zespołu czynników, w którym pierwszorzędną role odgrywa temperatura i ciśnienie hydrostatyczne. Właściwości fizyczne wody umożliwiają bardzo subtelne dawkowanie zarówno bodźców termicznych, jak i mechanicznych, uwzględniające indywidualne różnice w reaktywności organizmu chorego. Warunkiem skuteczności jest właściwe dobranie rodzaju zabiegu, temperatury wody, czasu trwania, częstości i ilości zabiegów w serii.

W naszej przychodni można skorzystać z następujących kąpieli:

 • kąpiel wirowa kończyn górnych,
 • kąpiel wirowa kończyn dolnych,
 • kąpiel wirowa całego ciała.

Zabiegi stanowią formę łagodnego masażu. W terapii tej wykorzystuje się w celach leczniczych wpływ ciepłej wody oraz jej oddziaływanie mechaniczne, związane z ruchami wirowymi. Powoduje to rozluźnienie tkanek, zmniejszenie napięcia mięśniowego, poprawę ukrwienia oraz łagodzenie bólu. Temperatura wody używanej do kąpieli waha się w zależności od wskazań od 32 st. C. do 40 st. C. czas trwania to około 20 minut.

 • kąpiel wirowa kończyn dolnych lub górnych - czas 15 minut,
 • kąpiel wirowa stóp i podudzi - czas 15 minut,
 • kąpiel wirowa całego ciała - czas 20 minut.

Rehabilitacja indywidualna - kinezyterapia

Jest integralną częścią rehabilitacji wykorzystującą ruch. Uzyskuje się efekt dobierając konkretne ćwiczenia lecznicze, które stanowią najbardziej fizjologiczną drogę oddziaływania nie tylko na poddany ćwiczeniu odcinek, ale również na drodze odruchowej na cały organizm.

Przykładowe ćwiczenia:
 • bierne
 • czynne w odciążeniu eliminującym ciężar ćwiczonej kończyny,
 • ćwiczenia izometryczne - polegają na czynnym napinaniu mięśni bez ruchu w stawie,
 • ćwiczenia czynne wolne wykonywane są samodzielnie z pokonaniem ciężaru własnej kończyny czy tułowia, co usprawnia pracę stawów i mięśni,
 • ćwiczenia oddechowe - poprawiają sprawność układu oddechowego oraz utlenienie krwi, co wpływa na procesy metaboliczne komórek i inne układy organizmu,
 • ćwiczenia korekcyjne.

Istnieje duża ilość metod i technik stosowanych w kinezyterapii. Dobór właściwych technik i metod kinezyterapii należy do wykwalifikowanego fizjoterapeuty. Dobiera on indywidualnie dla pacjenta zestaw ćwiczeń, ilość powtórzeń oraz czas rehabilitacji.

 • ćwiczenia indywidualne wg potrzeb pacjenta / do 45 min,
 • terapia metodą Neurac-system podwieszek Redcord,
 • terapia manualną metodą PNF, Mulligan, Kaltenborn,
 • terapia tkanek miękkich.

Masaż leczniczy

Opiera się głównie na technikach masażu klasycznego dostosowanych do danej jednostki chorobowej, na przykład w patologiach ustawienia kręgosłupa lub przebytych chorób oraz urazów. Terapeuta dostosowuje swoje umiejętności do potrzeb określonego przez pacjenta problemu. Na przykład wykorzystując mobilizacje stawów lub rozluźnienia punktów maksymalnego bólu. Rozgrzewa i pobudza się mięśnie nadmiernie rozciągnięte lub osłabione, a rozluźnia napięte i przykurczone. Ogólnie celem masażu leczniczego jest korekcja patologicznych zmian w układzie kostnym, stawowym i mięśniowym.

 • częściowy - do 20 minut,
 • kręgosłupa – do 20 minut.

Drenaż limfatyczny

Inaczej zwany masażem limfatycznym służy poprawieniu przepływu chłonki w układzie limfatycznym. Jest obecnie najbardziej efektywną metodą leczenia obrzęku. Za twórcę drenażu limfatycznego uważa się Emila Voddera, duńskiego lekarza. Drenaż limfatyczny wpływa na korzystnie na przepływ chłonki, likwidację obrzęków zastoinowych, onkotycznych, zapalnych, usprawnienie transportu soli mineralnych i wody oraz procesów immunologicznych. Polega na masażu przy użyciu technik głaskania, rozcierania i ugniatania w taki sposób aby przepchnąć zalegającą chłonkę w kierunku węzłów chłonnych.

Masaż leczniczy ciepłymi kamieniami

Ma zastosowanie przede wszystkim przy redukcji napięć i stresu. Stres atakuje zarówno małe jak i duże partie mięśni, osłabiając nie tylko ogólne krążenie, ale także cały układ limfatyczny, który jest oparty na regularnych skurczach mięśni. Usztywnienie ich przez podwyższony tonus mięśniowy osłabia także układ odpornościowy. Idealna gładkość i obły kształt promieniujących ciepłem kamieni bazaltowych daje efekt niesamowitego odprężenia, delikatne ruchy wyrównują niedobory energetyczne, poprawiają krążenie, oczyszczają organizm . Połączenie tradycyjnych technik masażu z użyciem gorących kamieni daje niezapomniane wrażenia, uczucie ciepła, rozluźnienia i głębokiego relaksu.

Masaż głowy i barków

Hinduski masaż głowy to głęboko odprężający masaż. Głowa, szyja i barki są częściami ciała, w których kumuluje się najwięcej codziennego stresu. Jego skutkiem jest nadmierne napięcie mięśni tych okolic, powodujące dyskomfort i ból. Masaż ten daje wszechstronne korzyści: stymuluje siły witalne, przynosi głębokie odprężenie fizyczne, jak i emocjonalną harmonię. Działa ogólnie antystresowo, skutecznie usuwa napięcia w szyi, ramionach i karku. Wykonywany w pozycji na siedząco orzeźwia, poprawia koncentrację, działa jak tzw. zastrzyk energii.

Masaż wibracyjny AQUAVIBRON

Zabieg suchy wykonywany za pomocą specjalnego aparatu, przez który przepływa woda wytwarzająca drgania membrany w aplikatorze. Aparat Aquavibron emituje drania o częstotliwości od 30 do 3000 Hz. Drgania tej częstotliwości są odbierane przez czuciowe zakończenia nerwowe w skórze w odróżnieniu od drgań wyższej częstotliwości, np. ultradźwięków. Mogą one, zwłaszcza w zakresie niskiej częstotliwości, mieć oddziaływanie zbliżone do masażu klasycznego. Masaż dużych grup mięśniowych i tkanki podskórnej usprawnia krążenie obwodowe. Zabieg jest przyjemny w odczuciach i daje duże efekty terapeutyczne.

Masaż uciskowy BOA

Zabieg wykonywany jest na kończyny dolne i górne przy użyciu mankietów uciskowych wypełnianych powietrzem.

Stosowany jest przy:
 • rehabilitacji po urazach i kontuzjach,
 • leczeniu niewydolności limfatycznej,
 • profilaktyce niewydolności żylnej,
 • obrzękach kończyn górnych po mastektomii,
 • obrzękach kończyn dolnych różnej etiologii,
 • masażu wyszczuplającym,
 • zwalczaniu cellulitisu.
Przeciwwskazaniami do zabiegu są:
 • nadciśnienie tętnicze,
 • niewydolność nerek,
 • astma oskrzelowa,
 • zapalenie stawów,
 • choroby skóry,
 • nowotwory, epilepsja i infekcje.

Kinesiotaping

Kinesiotaping - przywędrował do nas z Japonii. Jest nowatorską formą fizjoterapii, która bazuje przede wszystkim na znakomitej znajomości anatomii i fizjologii człowieka, a także na biomechanice i kinezjologii (nauka o ruchu).

Zabiegi polegają na oklejaniu ciała specjalnymi taśmami - plastrami. Mimo że działanie to może wydawać się powierzchowne, w rezultacie ma ogromny wpływ na funkcjonowanie wielu struktur i układów w ludzkim ciele. Taśmy, a raczej ich odpowiednie aplikacje, oddziałują przede wszystkim na tzw. części miękkie układu ruchu, tj: mięśnie, ścięgna, więzadła, a także na elementy stawowe. Ponadto, jeżeli oklejanie jest zgodne z przebiegiem naczyń krwionośnych i chłonnych, plastry wspomagają też działanie układu krążenia.

Zastosowanie kinesiotapingu

Do niedawna tę metodę najczęściej stosowali sportowcy w przypadku kontuzji, jednak teraz wykorzystywana jest w wielu gałęziach medycyny, w rehabilitacji oraz odnowie biologicznej. Jak wykazują coraz liczniejsze badania naukowe jest on skuteczny w leczeniu różnych chorób i urazów, a także – w niektórych przypadkach – działa profilaktycznie. W związku z tym kinesiotaping jest wykorzystywany między innymi w: medycynie sportowej, ortopedii i traumatologii, neurologii, reumatologii, geriatrii, pediatrii czy onkologii.

 • Taping - mała powierzchnia (plaster własny),
 • Taping - duża powierzchnia (plaster własny).

Kadra

 • lek. Edyta Szura-Zawadzka – Specjalista Rehabilitacji medycznej.

Cennik

Konsultacje lekarzy specjalistów

Nazwa usługiCennik [PLN]
Hipertensjolog180
Kardiolog170
Specjalista Rehabilitacji170
Poradnia metaboliczna / diabetologiczna170
Ortopeda170
Specjalista leczenia bólu170
Porada psychologa80
Hepatolog / specjalista chorób zakaźnych170

Rehabilitacja

Nazwa usługiCennik [PLN]
Porada lek. rehabilitacji ruchowej170
Badanie diagnostyczne USG narządu ruchu180
Podwójne badanie diagnostyczne narządu ruchu340

Fizykoterapia

Nazwa usługiCennik [PLN]
Diadynamik12
Interdyn12
Elektrostymulacja15
Fala uderzeniowa / 1 zabieg / 3 zabiegi70/190
Fonoforeza12
Galwanizacja12
Jonoforeza12
Krioterapia miejscowa12
Laseroterapia12
Laseroterapia wysokoenergetyczna15
Magnetoterapia12
Träubert12
TENS12
Sollux Duo – podwójna dawka energii20
Sollux12
Taping duża powierzchnia 50
Taping mała powierzchnia 35
Ultradźwięki12

Hydroterapia

Nazwa usługiCennik [PLN]
Masaż wibracyjny AQUAVIBRON (15 min)20
Masaż wirowy kończyn dolnych (15 min)20
Masaż wirowy kończyn górnych (15 min)20
Masaż wirowy całego ciała (20 min)35

Kinezyterapia

Nazwa usługiCennik [PLN]
Ćwiczenia indywidualne w/g potrzeb (do 45 min)45
Ergometr10
Orbitrek10
Instruktaż ćwiczeń (do 60 min)80
Terapia metodą Neurac - system podwieszek Redcord 30
Terapia manualna / indywidualna (tkanek miękkich, PNF, Mulligan, Kaltenborn)100
Konsultacja fizjoterapeuty50
Zabieg WINBACK Beauty (brzuch, uda, pośladki)80-150
Terapia TECAR – WINBACK (1 zabieg / 3 zabiegi)80/200

Masaż

Nazwa usługiCennik [PLN]
Drenaż limfatyczny / 1 kończyna (45 min)75
Drenaż limfatyczny + kompresja (bandażowanie)100
Bandażowanie (1 okolica)30
Masaż klasyczny częściowy (do 20 min)40
Masaż klasyczny kręgosłupa (do 20 min)50
Masaż uciskowy BOA / 1 kończyna / 4 cykle20
Masaż Lomi Lomi Nui- masaż relaksacyjny całego ciała (90 min)160
Masaż głowy i barków (indyjski głowy) (30 min)60
Masaż leczniczy ciepłymi kamieniami – efekt relaksacyjny (do 40 min)80
Masaż blizny pooperacyjnej25

Pakiety

Dla seniora 
10 dni zabiegowych / 20 zabiegów
Pakiet przeznaczony dla osób starszych 60+ emerytów
10 zabiegów z elektroterapii oraz 10 zabiegów z światłolecznictwa
Koszt150 zł
(tylko dla emerytów)
Premium 
10 dni zabiegowych / 20 zabiegów
10 zabiegów z elektroterapii oraz 10 zabiegów z światłolecznictwa
Koszt200 zł
Rehabilitacyjny I 
10 dni zabiegowych / 30 zabiegów
Problemy z kręgosłupem ma prawie każdy człowiek, złe nawyki od czasów dzieciństwa, zła postawa ciała podczas pracy zawodowej to przyczyna poważnych problemów z kręgosłupem. Zadbaj o filar swojego organizmu.
20 zabiegów z fizykoterapii oraz 10 x kinezyterapia
Koszt380 zł
Rehabilitacyjny II 
10 dni zabiegowych / 30 zabiegów
Problemy z kręgosłupem ma prawie każdy człowiek, złe nawyki od czasów dzieciństwa, zła postawa ciała podczas pracy zawodowej to przyczyna poważnych problemów z kręgosłupem. Zadbaj o filar swojego organizmu.
20 zabiegów z fizykoterapii oraz 10 x masaż wirowy kończyn górnych lub dolnych
Koszt350 zł
Hydro MIDI 
10 dni zabiegowych / 20 zabiegów
Odprężenie i powrót organizmu do stanu uspokojenia wpływa pozytywnie na kondycję każdego człowieka. Odzyskasz sprężyste ruchy i uczucie lekkości oraz świadomość dużych możliwości własnego ciała.
10 x masaż wirowy kończyn dolnych lub górnych oraz 10 x ćwiczenia indywidualne
Koszt580 zł

Wyślij wiadomość

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości (wymagane)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu Obsługi Zapytania.

Administratorem danych jest firma Przychodnia Specjalistyczna PulsMed z siedzibą w Koszalinie, ul. Stoczniowców 11-13. Dane osobowe (tj. imię, nazwisko, adresy e-mail) zbierane są przez Przychodnia Specjalistyczna PulsMed wyłącznie w celu Obsługi Zapytania.

Dane osoby, której dotyczą, będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których te dane są przetwarzane.

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania.

Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa Obsługa Zapytania.