Diabetologia

Oferta

Cukrzyca z powodu jej rozpowszechnienia uznana została za chorobę społeczną w Polsce. Nie jest to jedno schorzenie ale grupa wielu różnych chorób, w których dominującym problemem jest nieprawidłowy metabolizm glukozy. Takie zaburzenie nie powoduje dolegliwości ale prowadzi do stopniowego uszkodzenia tkanek i narządów. Jeśli nie wykryjemy go wcześnie i nie zastosujemy właściwej terapii to doprowadza do ciężkich uszkodzeń organizmu człowieka narażając na cierpienia i skrócenie życia. Nasz zespół wie jak tego uniknąć.

Oferujemy specjalistyczną pomoc w zakresie wczesnego rozpoznawania cukrzycy oraz jej leczenia z uwzględnieniem indywidualnych cech i potrzeb każdego chorego.

Prosimy o przygotowanie na pierwszą wizytę wyników badań laboratoryjnych:

  • poziom glukozy (nie z glukometru!) - osoby z wcześniej rozpoznaną cukrzycą dokumentację lekarską jak wyniki krwi, karty leczenia szpitalnego oraz glukometr,
  • morfologia krwi,
  • lipidogram (Cholesterol całkowity, HDL, LDL, TG),
  • transaminazy (AST, ALT),
  • kreatynina,
  • TSH.

Cukrzyca od lat uznawana jest za chorobę społeczną. W Polsce jest 2,5 mln osób z rozpoznaną cukrzycą i kolejne 2,5 mln osób, które nie wiedzą o tym, że są chore. Istotnym problemem jest nadal powszechne zbyt późne rozpoznawanie cukrzycy. Schorzenie to przez lata może nie wywoływać dolegliwości i prawie bezobjawowo doprowadzać do uszkodzeń narządów czyli przewlekłych powikłań cukrzycy. Najczęstsze z nich to zawały serca bo chorzy na cukrzycę to grupa najwyższego ryzyka sercowo-naczyniowego. Cukrzyca nie leczona lub niewłaściwie leczona nieuchronnie prowadzi do ciężkiego kalectwa jak stopa cukrzycowa, niewydolność nerek z koniecznością dializowania czy transplantacji nerki oraz ślepota. Można tych nieszczęść uniknąć stosując odpowiednie leczenie na każdym etapie choroby. Cukrzyca typu 2 ( najczęstszej postaci cukrzycy) może zostać wyleczona jeżeli zostanie rozpoznana i właściwie leczona we wczesnym etapie. Dotyczy to jednak niewielu chorych. W pozostałych przypadkach można cukrzycę leczyć tak aby powikłań uniknąć a w zaawansowanej fazie choroby hamować ich progresję. Aby taki sukces uzyskać potrzebna jest nie tylko wiedza i doświadczenie diabetologa ale jego umiejętność nauczenia pacjenta właściwego radzenia sobie z chorobą w codziennym życiu czyli edukacja diabetologiczna. Zindywidualizowana terapia z ciągłą edukacją diabetologiczną jest jedyną drogą do skutecznego leczenia cukrzycy. Skuteczność ta przekłada się na dobre samopoczucie chorych oraz lepsza jakość ich życia. I taki stawiamy sobie cel.

Kadra

Diabetolog

  • Aleksandra Ślęzak

Pomorska Akademia Medyczna ukończona z wyróżnieniem w 1984 roku. Specjalizacja II stopnia z Chorób Wewnętrznych uzyskana w Klinice Endokrynologii Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Specjalizacja z Diabetologii odbyta pod kierunkiem profesora Stanisława Czekalskiego. Wieloletnia praktyka oraz ciągłe doskonalenie zawodowe w tym certyfikaty SCOPE (Specialist Certification of Obesity Professional Education), ekspert lipodologii. Członek Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz Polskiego i Amerykańskiego Towarzystwa Lipidologicznego.

Certyfikaty:

Diabetolog dziecięcy

  • Katarzyna Marcinkiewicz

Cennik

Konsultacje lekarzy specjalistów

Nazwa usługiCennik [PLN]
Hipertensjolog300
Kardiolog260
Specjalista rehabilitacji260
Poradnia metaboliczna / diabetologiczna260
Ortopeda260
Porada psychologa150
Hepatolog / specjalista chorób zakaźnych260
Neurolog260
Endokrynolog / diabetolog dziecięcy260
Pediatra260

Wyślij wiadomość

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości (wymagane)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu Obsługi Zapytania.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: "RODO") jest PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA PULSMED z siedzibą w Warszawie (02-287), przy ul. Aksamitnej 36, telefon 501 655 900 , e-mail: kontakt@pulsmed.eu.

Dane osobowe zamieszczone w powyższym formularzu są przetwarzane wyłącznie w celu obsługi zapytania (na podstawie art.6 ust 1 a) RODO).

Przekazane dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których te dane są przetwarzane lub do czasu wycofania zgody. Wycofania zgody można dokonać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania, żądania ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia do innego administratora danych. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane są podawane są przez Panią/Pana dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa obsługa zapytania.

Pełna informacja dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych dostępna jest pod linkiem.