Diabetologia

Oferta

Cukrzyca z powodu jej rozpowszechnienia uznana została za chorobę społeczną w Polsce. Nie jest to jedno schorzenie ale grupa wielu różnych chorób, w których dominującym problemem jest nieprawidłowy metabolizm glukozy. Takie zaburzenie nie powoduje dolegliwości ale prowadzi do stopniowego uszkodzenia tkanek i narządów. Jeśli nie wykryjemy go wcześnie i nie zastosujemy właściwej terapii to doprowadza do ciężkich uszkodzeń organizmu człowieka narażając na cierpienia i skrócenie życia. Nasz zespół wie jak tego uniknąć.

Oferujemy specjalistyczną pomoc w zakresie wczesnego rozpoznawania cukrzycy oraz jej leczenia z uwzględnieniem indywidualnych cech i potrzeb każdego chorego.

Prosimy o przygotowanie na pierwszą wizytę wyników badań laboratoryjnych:

  • poziom glukozy (nie z glukometru!) - osoby z wcześniej rozpoznaną cukrzycą dokumentację lekarską jak wyniki krwi, karty leczenia szpitalnego oraz glukometr,
  • morfologia krwi,
  • lipidogram (Cholesterol całkowity, HDL, LDL, TG),
  • transaminazy (AST, ALT),
  • kreatynina,
  • TSH.

Cukrzyca od lat uznawana jest za chorobę społeczną. W Polsce jest 2,5 mln osób z rozpoznaną cukrzycą i kolejne 2,5 mln osób, które nie wiedzą o tym, że są chore. Istotnym problemem jest nadal powszechne zbyt późne rozpoznawanie cukrzycy. Schorzenie to przez lata może nie wywoływać dolegliwości i prawie bezobjawowo doprowadzać do uszkodzeń narządów czyli przewlekłych powikłań cukrzycy. Najczęstsze z nich to zawały serca bo chorzy na cukrzycę to grupa najwyższego ryzyka sercowo-naczyniowego. Cukrzyca nie leczona lub niewłaściwie leczona nieuchronnie prowadzi do ciężkiego kalectwa jak stopa cukrzycowa, niewydolność nerek z koniecznością dializowania czy transplantacji nerki oraz ślepota. Można tych nieszczęść uniknąć stosując odpowiednie leczenie na każdym etapie choroby. Cukrzyca typu 2 ( najczęstszej postaci cukrzycy) może zostać wyleczona jeżeli zostanie rozpoznana i właściwie leczona we wczesnym etapie. Dotyczy to jednak niewielu chorych. W pozostałych przypadkach można cukrzycę leczyć tak aby powikłań uniknąć a w zaawansowanej fazie choroby hamować ich progresję. Aby taki sukces uzyskać potrzebna jest nie tylko wiedza i doświadczenie diabetologa ale jego umiejętność nauczenia pacjenta właściwego radzenia sobie z chorobą w codziennym życiu czyli edukacja diabetologiczna. Zindywidualizowana terapia z ciągłą edukacją diabetologiczną jest jedyną drogą do skutecznego leczenia cukrzycy. Skuteczność ta przekłada się na dobre samopoczucie chorych oraz lepsza jakość ich życia. I taki stawiamy sobie cel.

Kadra

  • Aleksandra Ślęzak

Pomorska Akademia Medyczna ukończona z wyróżnieniem w 1984 roku. Specjalizacja II stopnia z Chorób Wewnętrznych uzyskana w Klinice Endokrynologii Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Specjalizacja z Diabetologii odbyta pod kierunkiem profesora Stanisława Czekalskiego. Wieloletnia praktyka oraz ciągłe doskonalenie zawodowe w tym certyfikaty SCOPE (Specialist Certification of Obesity Professional Education), ekspert lipodologii. Członek Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz Polskiego i Amerykańskiego Towarzystwa Lipidologicznego.

Certyfikaty:

Cennik

Konsultacje lekarzy specjalistów

Nazwa usługiCennik [PLN]
Hipertensjolog180
Kardiolog170
Specjalista Rehabilitacji170
Poradnia metaboliczna / diabetologiczna170
Ortopeda170
Specjalista leczenia bólu170
Porada psychologa80
Hepatolog / specjalista chorób zakaźnych170

Wyślij wiadomość

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości (wymagane)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu Obsługi Zapytania.

Administratorem danych jest firma Przychodnia Specjalistyczna PulsMed z siedzibą w Koszalinie, ul. Stoczniowców 11-13. Dane osobowe (tj. imię, nazwisko, adresy e-mail) zbierane są przez Przychodnia Specjalistyczna PulsMed wyłącznie w celu Obsługi Zapytania.

Dane osoby, której dotyczą, będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których te dane są przetwarzane.

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania.

Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa Obsługa Zapytania.