Endokrynolog / diabetolog dziecięcy

Oferta

Zajmujemy się diagnostyką i leczeniem chorób z zakresu endokrynologii i diabetologii dziecięcej takich jak:

 • choroby tarczycy,
 • zaburzenia wzrastania,
 • zaburzenia dojrzewania płciowego,
 • choroby nadnerczy,
 • otyłość,
 • cukrzyca typu 1,
 • cukrzyca typu 2,
 • inne typu cukrzyc u dzieci i młodzieży.

Do wizyty lekarskiej proszę przygotować historię medyczną oraz aktualne badania laboratoryjne:

 • CHOROBY TARCZYCY:
  TSH FT3 FT4 anty TPO anty TG, morfologia z rozmazem, Lipidogram, glukoza, insulina, AST, ALT,
 • NISKOROSŁOŚĆ:
  morfologia z rozmazem, TSH,FT4,glukoza,ALT, kreatynina,badanie ogólne moczu, IGF-1 (insulinopodobny czynnik wzrostu),
 • OTYŁOŚĆ:
  morfologia z rozmazem, Lipidogram, ALT, glukoza, insulina, hemoglobina glikowana, kwas moczowy, kreatynina, TSH, badanie ogólne moczu.

Pielęgniarka:

 • przygotowanie pacjenta do wizyty lekarskiej,
 • dokumentacja i rejestracja medyczna,
 • antropometria,
 • wykonanie testów antygenowych,
 • edukacja.

Kadra

 • dr n. med. Katarzyna Marcinkiewicz – pediatra, endokrynolog i diabetolog dziecięcy.

W 2006 r. ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej (aktualnie Pomorski Uniwersytet Medyczny). Od 2008 r. związana z Kliniką Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego PUM w Szczecinie, gdzie odbywała szkolenia specjalizacyjne i zdobywała doświadczenie zawodowe. Aktualnie pracuje w w.w. klinice jako lekarz i nauczyciel akademicki. Prowadzi zajęcia dydaktyczne zarówno w języku polskim jak i angielskim.

W 2013 r. uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii a w 2019 r. tytuł specjalisty endokrynologii i diabetologii dziecięcej. W 2022 r. otrzymała stopień naukowy dr nauk medycznych i nauk o zdrowiu z wyróżnieniem summa cum laude za pracę pt. „Przesiewowe metody oceny ryzyka wystąpienia zaburzeń gospodarki węglowodanowej u otyłych dzieci”. Aktywnie uczestniczy w licznych sympozjach, konferencjach naukowych, projektach badawczych oraz szkoleniach w szczególności obejmujących tematykę nowoczesnych form leczenia cukrzycy typu 1.

W 2011 r. odbyła szkolenie ”Advanced Postgraduate Course on Growth and Growth Disorders” w Karolinska Institutet w Sztokholmie a w 2012r. uczestniczyła w Zimowej Szkole Europejskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej. Członek Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej.

 

 • mgr Magdalena Serewis – spacjalista pielęgniarstwa onkologicznego, opiekunka dziecięca.

W 2018 roku ukończyła studia magisterskie na wydziale Nauki o Zdrowiu w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w specjalności Ordynowanie Leków.

W 2021 roku ukończyła specjalizację z onkologii, posiada kurs szczepień ochronnych, kurs EKG i RKO. Obecnie od 4 lat pracuje w Poradni Pediatrycznej.

Cennik

Konsultacje lekarzy specjalistów

Nazwa usługiCennik [PLN]
Hipertensjolog300
Kardiolog260
Specjalista rehabilitacji260
Poradnia metaboliczna / diabetologiczna260
Ortopeda260
Porada psychologa150
Hepatolog / specjalista chorób zakaźnych260
Neurolog260
Endokrynolog / diabetolog dziecięcy260
Pediatra260

Wyślij wiadomość

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości (wymagane)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu Obsługi Zapytania.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: "RODO") jest PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA PULSMED z siedzibą w Warszawie (02-287), przy ul. Aksamitnej 36, telefon 501 655 900 , e-mail: kontakt@pulsmed.eu.

Dane osobowe zamieszczone w powyższym formularzu są przetwarzane wyłącznie w celu obsługi zapytania (na podstawie art.6 ust 1 a) RODO).

Przekazane dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których te dane są przetwarzane lub do czasu wycofania zgody. Wycofania zgody można dokonać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania, żądania ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia do innego administratora danych. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane są podawane są przez Panią/Pana dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa obsługa zapytania.

Pełna informacja dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych dostępna jest pod linkiem.